فیلتر

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 10 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
اساتید
no phorto.jpg نام : صدیقه
نام خانوادگی: یگانه
مرتبه علمی : مربی
گروه آموزشی: معارف اسلامی
پست الکترونیک : s.yeganeh(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/yeganeh
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/SedieghehYeganeh
تلفن داخلی :
13.jpg نام : افشار
نام خانوادگی: هنرور
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: تربیت بدنی
پست الکترونیک : afshar.honarvar(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/afshar.honarvar
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/AfsharHonarvar
تلفن داخلی :
12.jpg نام : حمید رضا
نام خانوادگی: نوری
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: معارف اسلامی
پست الکترونیک : hnouri(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/nouri
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/HamidRezaNouri
تلفن داخلی :
2.jpg نام : سوگند
نام خانوادگی: نوروزی زاده
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: ادبیات فارسی و زبان انگلیسی
پست الکترونیک : noroozizadeh(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/noroozizadeh
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/Sogandnoroozizadeh
تلفن داخلی :
8.jpg نام : بیژن
نام خانوادگی: منصوری
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: معارف اسلامی
پست الکترونیک : mansouri@kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/mansouri
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/BijanMansouri
تلفن داخلی :
10.jpg نام : حجت اله
نام خانوادگی: لطیفی
مرتبه علمی : مربی
گروه آموزشی: تربیت بدنی
پست الکترونیک : hojatollahlatifi@kntu.ac.ir
وب سایت شخصی :
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/HojatollahLatifi
تلفن داخلی :
3.jpg نام : حسین
نام خانوادگی: علیقلی زاده
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: ادبیات فارسی و زبان انگلیسی
پست الکترونیک : aligholizadeh(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/aligholizadeh
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/HosseinAligholizadeh
تلفن داخلی :
4.jpg نام : ساغر
نام خانوادگی: سلمانی نژاد مهرآبادی
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: ادبیات فارسی و زبان انگلیسی
پست الکترونیک : salmaninejad(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/salmaninejad
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/SagharSalmaninejadMehrabadi
تلفن داخلی :
11.jpg نام : شعله
نام خانوادگی: خداداد کاشی
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: تربیت بدنی
پست الکترونیک : sholeh.khodadad(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/sholeh.khodadad
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/ShoelehKhodadadKashi
تلفن داخلی :
6.jpg نام : محمدمهدی
نام خانوادگی: امامی
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: معارف اسلامی
پست الکترونیک : Emami-mm@kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/emami
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/MohamadMahdiEmami
تلفن داخلی :
<<   <  1  >   >>  
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.